Friday, 7 April 2017
no image

  ஜோக்கர் – தேசிய விருதும் ஜனாதிபதியும் 2016 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த படத்திற்கான  தேசிய விருதை ஜோக்கர் பெற்றுள்ளது. இந்த தருணத்தில் இப்படம் க...

Saturday, 4 March 2017
no image

                                             பழமொழி 500 அனைவருக்கும்  தெரிந்த பழமொழிகளைப் பயன்பாடு கருதிப் பதிவிடுகிறேன். இதன் கையெழுத்த...